Rundum Artist-Run Space

PRESSITEADE

(English version below)

Rundum osaleb alternatiivsel kunstimessil Poppositions 2017 Brüsselis
20. – 23.04.2017

Rundum artist-run space osaleb 20.–23. aprillil Poppositions 2017 alternatiivsel kunstimessil Kristina Õlleki projektiga "WHEN YOU HAVE THE OBJECT ITSELF IN FRONT OF YOUR EYES / Poppositions". Poppostitions 2017 leiab aset Brüsseli linna südames, ING Art Center kunstikeskuses.

Kristina Õlleki projekt on kontekstispetsiifiline installatsioon, mis on jätkuks tema projektile "WHEN YOU HAVE THE OBJECT ITSELF IN FRONT OF YOUR EYES". Tegemist oli kolmeosalise näituseprojektiga, mis sai oma vormi füüsilises-virtuaalses Konstaneti galeriis (WHEN YOU HAVE THE OBJECT ITSELF IN FRONT OF YOUR EYES / konstanet.com), Piet Zwarti instituudi projektiruumis (WHEN YOU HAVE THE OBJECT ITSELF IN FRONT OF YOUR EYES / Piet Zwart Institute at Piet Zwart Institute) ja trükises (WHEN YOU HAVE THE OBJECT ITSELF IN FRONT OF YOUR EYES / on paper). Kolmest eksponaadist koosnevat näitusetriloogiat eksponeeris Õllek TASE’16 magistritööde näitusel ning see projekt pälvis kunstnikule Noore Kunstniku Preemia.

Lähtudes koopia ja originaali mõistete omavahelisest paralleelsusest ning põimumisest, on Õllek spetsiifilisemalt huvitatud näituse fotodokumentatsioonist ja representatsioonist, uurides selle mõju ja positsiooni muutust kaasaegses kunstis hetkel, mil enamus töid kogetakse interneti vahendusel – fotograafilise dokumentatsiooni kaudu.

"WHEN YOU HAVE THE OBJECT ITSELF IN FRONT OF YOUR EYES / Poppositions" on kontekstispetsiifiline installatsioon Poppositions 2017 alternatiivse kunstimessi raames. Lisaks füüsilis-virtuaalsele näitusele “WHEN YOU HAVE THE OBJECT ITSELF IN FRONT OF YOUR EYES / konstanet.com" ja trükisele “WHEN YOU HAVE THE OBJECT ITSELF IN FRONT OF YOUR EYES / on paper", eksponeerib kunstnik uut fotoinstallatsiooni, ühte elementi Konstaneti näitusest, mis on Poppositionsi jaoks võetud välja oma esialgsest keskkonnast. Kui Konstaneti näitusel olid teosed vaadeldavad ainult fotodokumentatsioonidena, siis Poppositionsi puhul on saanud üks nendest dokumentatsioonidest omale füüsilise kuju “eksklusiivse” kunstiobjektina. Kuna Konstaneti galerii on oma mõõtmetelt miniatuurne ja eksponeeritud teosed olid konstrueeritud vaatepunktist lähtuvalt, siis Poppositionsi jaoks muutub üks teostest suuremõõtmeliseks fotoinstallatsiooniks, millisena seda veel füüsiliselt pole olnud võimalik kogeda. Kosemotiiviga teos rematerialiseerub messi jaoks ruumitäitva füüsilise objektina, mida vaataja läbi Konstaneti näituse dokumentatsioonifoto optilise illusiooni võis algselt tajuda. Kunstiteos füüsilise objektina muundub iseenda uueks versiooniks, omandades seejuures teisenenud tähenduse ning positsiooni vaataja suhtes.

Rohkem infot Poppositions 2017 kohta:
https://www.poppositions.com/

Eesti kunstnike osalemine Brüsseli kunstimessidel on osa Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisest ning Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistavast üritusteprogrammist, mis annab riigikeskse formaadi kontekstis võimaluse tutvustada rahvusvaheliselt eesti kaasaegset kunsti. Seda projekti ning selle jaoks valminud trükist toetavad Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus, Euroopa Regionaalarengu Fond ja Riigikantselei.

Rundum tänab: Kadri Laas, Mari Volens, Mari-Leen Kiipli, Kulla Laas, Laura Toots, Hans-Gunter Lock, Eesti Kunstiakadeemia, Laserstuudio, Proplastik.

Rundumi programmi toetab Eesti Kultuuriministeerium.

Rohkem infot:
rundumspace.com
studiole60.com

Rundum at Poppositions 2017 in Brussels
20.– 23.04.2017

Rundum artist-run space is taking part of Poppositions 2017 at ING Art Center in Brussels with a project "WHEN YOU HAVE THE OBJECT ITSELF IN FRONT OF YOUR EYES / Poppositions" by Kristina Õllek.

Kristina Õllek’s project is a context-specific installation, a follow-up to her project "WHEN YOU HAVE THE OBJECT ITSELF IN FRONT OF YOUR EYES", which was a series of exhibition projects: in a physical-virtual space (WHEN YOU HAVE THE OBJECT ITSELF IN FRONT OF YOUR EYES / konstanet.com at Konstanet), in a physical space (WHEN YOU HAVE THE OBJECT ITSELF IN FRONT OF YOUR EYES / Piet Zwart Institute at Piet Zwart Institute) and as a publication (WHEN YOU HAVE THE OBJECT ITSELF IN FRONT OF YOUR EYES / on paper). The trilogy was exhibited altogether at the Estonian Academy of Arts MA Grad Show TASE’16, for which she was awarded with Young Artist Prize 2016.

By questioning the context of the original and the copy, the relationship between them, she’s specifically interested in the format of art exhibition, and in the phenomenon of its documentation and representation, regarding how its position has changed in contemporary art today, in the moment when most of the artworks are perceived online – in the form of photographic documentation.

"WHEN YOU HAVE THE OBJECT ITSELF IN FRONT OF YOUR EYES / Poppositions" is a context-specific installation for Poppositions Off-Fair. In addition to physical-virtual exhibition “WHEN YOU HAVE THE OBJECT ITSELF IN FRONT OF YOUR EYES / konstanet.com" and the publication “WHEN YOU HAVE THE OBJECT ITSELF IN FRONT OF YOUR EYES / on paper", Kristina Õllek will exhibit a new photographic installation, which is a one element selected from the works exhibited at the online exhibition in Konstanet. In the Konstanet exhibition the works were only meant to be seen via photo documentation but for the Poppositions one element will be taken apart from its initial environment. It will be rematerialized and transformed from its previously distributed content to an “exclusive” art object in edition of one. The installation is resized along with different physical features from the Konstanet exhibition. In the Konstanet exhibition the works were small-scale and meant to be seen from a one constructed viewpoint with a background that resembled a white cube. For Poppositions one of these works will achieve the status of a full scale installation as which it was meant to be perceived in the first place. The visitors will be able to walk around the work and get the feel of a physical object, revealing it as a new version of the artwork.

More info about Poppositions 2017 and opening hours:
https://www.poppositions.com/

This project and publication is fully supported by the Estonian Contemporary Art Development Center, European Regional Development Fund and Government Office. ECADC-coordinated events in Brussels are part of the program marking Estonia’s upcoming Presidency of the Council of the European Union and the centenary of Estonia’s independence.

With thanks to: Kadri Laas, Mari Volens, Mari-Leen Kiipli, Kulla Laas, Laura Toots, Hans-Gunter Lock, Estonian Academy of Arts, Laserstuudio, Proplastik.

Rundum’s programme is supported by Estonian Ministry of Culture.

More info:
rundumspace.com
studiole60.com

Built with Berta.me