Rundum Artist-Run Space

RUNDUM lugemisgrupp

Rundum'i lugemisgrupp võtab vaatluse alla kunstnike loodud organisatsioonid ning kunsti kui töö problemaatika, asetades mõlemad teemad laiemasse konteksti. Kaasajal, kui kultuuriruum tõmbub pidevalt neoliberaalse surve all koomale, on üks võimalikke positiivsed tuleviku-stsenaariumeid just rohujuure-aktivism ning kollektiivne ise-organiseerumine, et luua alternatiivseid struktuure ja väärtushinnaguid. Lugemisgrupis arutletaksegi omaalgatusliku kultuuri üle nii Eestis kui välismaal, mis seda iseloomustab, kuidas see eristub, kes seda teevad ja, mis on suurimad õnnestumised ja väljakutsed. 

Läbiviija: Maarin Mürk

-----------------------------------

RUNDUM reading group:

Rundum gathers a group of people who read and discuss on the subjects like: own initiative art practices, art as labour, social warranties, artists role in society, collective practices, inclusion of different target groups etc. The reading group is led by art critic/curator Maarin Mürk.

------------------------------

The List of Readings:

- Anthony Davies, Stephan Dillemuth, Jakob Jakobsen. There is no alternative: the future is (self-) organized part 2

- Maibritt Borgen. The inner and outer form of self-organisation

- Linus Elmes. What happened, happened

From the book: Self-organized. Stine Herbert, Anne Szefer Karlsen (eds), Open Editions / Hordaland Art Center, 2013

------------------------------------------------------

Chapters from the book: Institutions by Artists:

- Markus Miessen, Patricia Reed ja Kenny Cupers. Architectural space as agent – Kuiveidis toimuvast Winter School Middle East`ist

- Jeffrey Swarts. Space run artists – aktivismist ja konfliktidest avalikus ruumis Barcelona näitel.

- AA Bronson - The Transformation of the Bureaucrat

- Vincent Bonin - Here, Bad News Always Arrives Too Late

- Pen Vendt - Social Fabric

- Michele Faguet - A Brief Account of Two Artist-Run-Spaces

- Peta Rake - Inclusivity and Isolation

- Luis Camnitzer - Art of the State

- Vector Association ja Kristina Lee Podseva - Via Satellite

- Barnaby Drabble - Assembled Thoughts on Artist-Led Culture in Zurich

- Ola El-Khalidi ja Diale Khasawnih - Grastronomica Makan

- Makiko Hara - Rethinking a History of Tokyo Art Speak

- Keith Wallace - Artist-Run Centres in Vancouver

-----------------------------------------------------------

Art Power. Borys Groys, The MIT Press, 2008

 ----------------------------------------------------------------

Built with Berta.me