Rundum Artist-Run Space

"Artefaktid fotograafilisest heterotoopiast" ("Artefacts from Photographic Heterotopia")14.11–06.12.2015
Rundum artist-run space 
Toila Seltsimaja, Pikk 41, Toila, Ida-Virumaa

Aap Tepperi isikunäitus “Artefaktid fotograafilisest heterotoopiast” võtab fookusesse kunstniku poolt pildistatud fotod perioodil 2007–2010. Vaadates tagasi perioodile, mil ta alustas fotograafiaga tegelemist, analüüsib kunstnik isiklike fotode tegemise ja kasutamise motiive läbi asotsiaalse ja sotsiaalse aspekti, uurides sealjuures ka kohaliku Toila aleviku geograafilise maastiku mõju tema visuaalse keele välja kujunemisele ning sotsiaalmeedia suunavat toimet fotograafiale. Vaadates fotograafiat kui ideaalkuvandite loomise protsessi, käsitleb näitus kommunikatiivse eesmärgiga komponeeritud digitaalseid fotosid kui mälu mõjutavaid objekte. 
Üha rohkem ja rohkem kasutame sotsiaalmeedias fotograafiat ja virtuaalset identiteeti, et kujundada oma igapäevareaalsust. Komponeerides fotosid vastavalt visuaalsetele trendidele ja lisades neile erinevaid filtreid, loome ise ihaobjekte ning tarbime neid paralleelselt. Valmib kujutis, mis koosneb läbielatud kogemusest ja kommunikatiivsel eesmärgil manipuleeritud kihistusest. Kuid mis juhtub siis kui vaatame seda kujutist hiljem? Kas mäletame läbitud kogemust või on see kujutis saanud meie jaoks uue tähenduse? Kas meie kohalolu on dokumenteeritud reaalsuses või ihaobjektis, mis on justkui võistluslikku momenti silmas pidades konstrueeritud teistele tarbijatele? Kui võtame selle kujutise oma identiteedi kandjaks, siis peame olema teadlikud sellest, et kaasaegne kujutlusvõime on turumajanduse võimualas ja fotograafilised kujutised sotsiaalmeedias ainult toidavad meie ebakindluseid.
Näitus võtab kuju läbi kahe installatiivse keskkonna, mis paiknevad Toila aleviku rannal ning varasema näitetegevuse ajalooga Toila Seltsimajas. Seltsimajas esitletav audiovisuaalne ruumiinstallatsioon representeerib Toila aleviku pargi– ja rannaruumi ning käsitleb tagasivaatamise akti kui mäluga manipuleerimist. 

*Heterotoopia on Michel Foucault’ poolt välja pakutud teooria ruumidest, mis eksisteerivad illusoorselt väljaspool igapäevareaalsust ja representeerivad või vaidlustavad reaalseid keskkondi, võistlevad nendega või vastanduvad nendele, ning kannavad funktsioneerimiseks omaette reegleid.

Aap Tepper (1991) on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia fotograafia osakonna bakalaureuse ning õpib hetkel sama osakonna magistrantuuris. Alates 2013. aastast on ta Tallinnas tegutseva noorte kunstnike platvormi Rundum artist-run space’i üks eestvedajatest. Oma loomingus on ta keskendunud isiklike tajukogemuste analüüsimisele ning läbi foto- ja videoinstallatsioonide taasloonud tajumisakte. Tähtsal kohal Tepperi loomingus on fenomenoloogiliste sugemetega ruumiline mõiste “koht”, mis seob omavahel mälu ja ruumi.

Näitus on avatakse laupäeval, 14. novembril kell 11:00. Samal päeval kell 13:30 toimub vestlus kunstnikuga. 


Näituse lahtiolekuajad:
K–R 12:00–18:00
L–P: 10:00–16:00
Näitus on suletud L 21.11
Asukoht: Toila seltsimaja, Pikk 41, Toila, Ida-Virumaa

Tänud: Andreas Astok, Liina Lepsalu, Aadi Tepper, Helgi Tepper, Aalis Tepper, Maire Aul, Toila Gümnaasium, Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskus, Kaisa Pukk, Studio Le60, Kulla Laas, Kristina Õllek, Mari Volens, EKA fotograafia osakond, Annika Toots, Reimo Võsa-Tangsoo,
Lea Rand, Eesti Kultuurkapital, EKKM, Tridens AS 

Rundumi tegevust toetab Eesti Kultuuriministeerium

Vaata lisa:
www.rundumspace.com
www.facebook.com/rundumspace
http://aaptepper.weebly.com/


--------------


Aap Tepper
"Artefaktid fotograafilisest heterotoopiast" ("Artefacts from Photographic Heterotopia")
14.11–06.12.2015
Rundum artist-run space 
Toila Seltsimaja, Pikk 41, Toila, Ida-Virumaa

Aap Tepper’s exhibition “Artefacts from Photographic Heterotopia” focuses on photographic images taken by the artist during the period between 2007–2010. Looking back at the time when he started to experiment with photography, the artist analyses the motives of his photography through asocial and social aspects, along with how his hometown of Toila’s geographic landscape has influenced his visual language and how his presence in social media has affected his photography. Considering photography as a process of creating ideal images, the exhibition views digital photographs composed with communicative intentions as objects that influence memory. 
Photography and virtual identity are used increasingly in social media to shape our everyday reality. As we compose our photos according to visual trends we are creating desire objects for others and consume them ourselves in parallel. We create an image that consists of our real experience and with a layer of composition that is manipulated with communicative intent. But what happens when we are looking at that image later, what do we recall? Do we remember our real experience or has this image taken on a new meaning for us? Is our presence in the documented reality or in the desire object that has been created with the competitive aim in mind for other consumers? If we take on this image as a bearer of our identity then we need to be cautious of the fact that contemporary imagination is in the influence zone of market economy and photographic images in the environment of social media are feeding our insecurities. 
The exhibition takes shape through two installative environments situated at the beach and in the cultural centre of Toila. In the cultural centre, an audiovisual space installation will be taking place representing the park and beach areas of Toila. 

*Heterotopia is a concept in human geography elaborated by Michel Foucault about spaces that exist illusionally outside of everyday reality. Heterotopias contest, compete, dispute or represent real environments. 

Aap Tepper (1991) is studying in the MA of Estonian Academy of Arts photography department. Since 2013 he is a member of the artist-run space Rundum, situated in Tallinn. In his artistic practice he has concentrated on analysing personal perceptive experiences and recreating the moments of perception through photo and video installations. The phenomenological term “place” that combines memory and space occupies a central position in his work.

The exhibition will be opened on Saturday the 14th of November at 11 am. On the same day an artist talk will take place at 13:30.Exhibition opening hours:
Wed–Fri 12:00–18:00
Sat–Sun: 10:00–16:00
The exhibition is closed on Sat 21.11
Location: Toila seltsimaja, Pikk 41, Toila, Ida-Virumaa


Thank you: Andreas Astok, Liina Lepsalu, Aadi Tepper, Helgi Tepper, Aalis Tepper, Maire Aul, Toila Gümnaasium, Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskus, Kaisa Pukk, Studio Le60, Kulla Laas, Kristina Õllek, Mari Volens, EKA fotograafia osakond, Annika Toots, Reimo Võsa-Tangsoo, 
Lea Rand, Eesti Kultuurkapital, EKKM, Tridens AS

Rundum is supported by the Estonian Ministry of Culture and the Cultural Endowment of Estonia

For more information:
www.rundumspace.com
www.facebook.com/rundumspace
http://aaptepper.weebly.com/

Built with Berta.me