Rundum Artist-Run Space

Neljapäeval, 23. jaanuaril kell 18 avab Ats Parve Rundumi Prooviruumis (Okasroosikese loss, Uus 19) ühe õhtu näituse “com-mission / com-passion”. Seekordne Prooviruum tegeleb kunstikriitika ja selle vallutatud aladega. Kogunemise teises pooles tuleb esitamisele kirjanduskriitik Sven Birkertsi essee, mille on sisse lugenud Sam Dresser.

Ats Parvet huvitab inimese suhe fotograafiasse ja vastupidi. Paralleelselt õpingutega TPT ja EKA fotoosakondades on ta hoolt kandnud Eesti kultuuriplakati kogumise eest. Armastab päikest ja ookeani.


com-mission

com-passion

Märkimata ajas ja kohas, kuid mitte kaua aega tagasi, kohtusin ma Viktoriga. See oli nimi, mida ta ütles end kandvat, ja see tundub olevat ainus, mille võiksin temast edasi anda (tegelikult on seda juba tahtmatult palju). Lühikese aja jooksul, mil kohtumine aset leidis, jättis ta endast sügava ja kirjeldamatu mulje. Õigemini jääb kirjeldamatuks see osa Viktorist, mis teda minu jaoks defineerib - kõik, mida suudan tema kohta öelda, on tähtsusetu, tema olemust vaevalt puudutav. Samal põhjusel polnud mõtet ka Viktorit dokumenteerida - kogu salvestamiseks mõeldud masinapark esitanuks mulle väite, et teda pole olemas. Tähendab, mitte muul kujul kui teda näha ja kuulda võis. Mkm. Milleks mulle see. Siiski, Viktori kirjeldamiseks (sest kõik oluline nõuab jagamist) võib leida võimalusi, mis lubavad tema olemust teistele tutvustada ning säilitavad seejuures ta autonoomsuse.

Esimene taoline võimalus on Viktorist rääkides rõhutada, et tegelikult puudub mul selleks igasugune krediit, Viktori antud volitusest rääkimata. Teine võimalus on kirjeldada Viktorit ainult teatud inimestele: lähikondsetele, kes teavad täpselt, millist filtrit ma maailma ees hoian; ja valitutele, kes suudavad jääda allikakriitiliseks ka kõige tähelepanuhajutavamates kõrgustes. Kolmandaks võimaluseks on rääkida Viktorist ruumis, kus autoriteeti ja paariat, tõde ja vale ning arusaamist ja mittemõistmist osatakse hinnata võrdsetel alustel. Neljas võimalus Viktori olemust edasi anda juhatab meid tagasi algusesse, suutmatuseni teda kirjeldada: Viktorist võib rääkida tema nime mainimata. Viktorist võib sel moel publikule edasi anda kõik käesolevaks hetkeks sõnadesse tõlgitu, ning seda, kas kirjeldus loob seoseid Viktori või mõne teise nähtusega, saab iga1 ise otsustada.

Ats Parve

16.01.2013, Tallinn

Kunstnik tänab: Aeon Magazine, Bracha L. Ettinger, Artishok.


---

On Thursday, the 23rd of January at 6 p.m. Ats Parve opens his one night exhibition „com-mission / com-passion“ in Rundum artist-run space (Okasroosikese loss, Uus 19). The evening will be focused on questions of art criticism and the breadth of its sphere. The gathering will end with listening to an essay by literary critic Sven Birkerts, read into cloud by Sam Dresser.

Ats Parve is inspired by relations between man and photography. Whilst his studies at photography departments of TPT and EKA he has also taken care of collecting estonian culture posters. Loves sun and ocean.com-mission

com-passion

The seemingly random stuff that you will encounter in the artist's studio at any chosen moment gives you no hint whether it might evolve into some sort of presentable form of work or is it just waiting to be discarded and thrown away with the next cleaning day. What you don't know is that the arrangement of the things in the room has not changed throughout its history. The things you see were first to be brought to this room and will likely ensure their visibility in every following studio that the artist will occupy. These things are here for comfort and peace of mind, but not in the usual, positive way - they will bring their keeper greatest kind of peace only when managed to be put away with utmost consideration and respect. Without the latter, a tension that the things hold will last 4ever. Throwing away or hiding them makes thrower to dig them out the next day and put them back on display. These are things that have gained power to describe our othersides - discarding them means simply ignoring our nature; offering them a close study means offering us a chance to understand who we are. The questions and answers that these things carry should be given time to unfold as they have power to define our way of life, and - without paying proper attention to them - stop us from reaching our innermost selves.Thank you: Aeon Magazine, Bracha L. Ettinger, Artishok.


Ats Parve

15.01.2013, Tallinn

Built with Berta.me