Rundum Artist-Run Space

Artist talk: Hirohisa Koike 

Prooviruum: Hirohisha Koike (JPN)

10.01.2013


Hirohisa Koike on sündinud 1979. aastal Gummas, Jaapanis. Praegu elab ja töötab ta nii Jaapanis kui ka Belgias kunstniku/fotograafina. 

Hirohisa Koike ei pea fotot pelgalt kujutiseks või jäädvustuseks. Foto näitab, et mingi hetk on aset leidnud ning vaatajal on võimalik läbi foto kogeda selle hetke intiimsust. Seetõttu ei tohiks fotograaf käituda lihtsalt neutraalse vaatlejana, ta peaks toetuma ka oma tunnetusele ja kogemustele. 

Hirohisa Koike looming on kui autobiograafiline päevik, milles portreed segunevad maastikega. Ta pildistab tabamatut ja efemeerset, aega, mis meid maha jätab. Tema kulgemise ja nostalgia piirimaile paigutuvaid fotosid võiks võrrelda visuaalse proosaga. 

Fotograaf ei saa ümber ega üle oma muusast, kes teda alatasa ja vältimatult peibutab ning siis pageb. Hirohisa Koike pildistab kompulsiivselt ja obsessiivselt, püüdes võimatut suhet. Ta on haaratud ja süvenenud, pildistamisest saab ettekääne naise jälgimiseks, tema olemasolu hindamiseks.

Rundumis esitleb kunstnik esimest osa pooleliolevast seeriast "Fragments/Scene": 001 «Psyche ist ausgedehnt, weiss nichts davon» (2013).


Lisainfo:
http://www.hirohisakoike.com/ Hirohisa Koike was born in 1979 in Gumma, Japan. He lives and works between Japan and Belgium, as an artist/photographer.

Hirohisa Koike considers that a photograph is not simply an image or a record. It shows that a moment has existed and it enables the viewer to experience the intimacy that can be felt in that moment. For that reason, the photographer must not be a mere bystander or spectator, but he must rely on his emotions and own experiences.

Hirohisa Koike’s work takes the form of an autobiographic diary mixing landscape and portrait. He photographs the impalpable, the time that escapes and the ephemeral. His images, between wandering and nostalgia, appear as a visual prose.

Inevitably and incessantly, his muse, glittering and fleeting, captivates the photographer. 

Hirohisa Koike photographs compulsively and obsessively, searching for an impossible relationship. He is absorbed and carried away, photography becomes an excuse to look at her and appreciate her existence.

At Rundum, he presents the first part of his ongoing series "Fragments/Scene": 001 «Psyche ist ausgedehnt, weiss nichts davon» (2013).


For more information:
http://www.hirohisakoike.com/

Built with Berta.me