Rundum Artist-Run Space

Rundum Prooviruum: Kristin Reiman / idle time disquiet

-

Teisipäeval, 12. jaanuaril kell 18 avab Kristin Reiman Rundumi Prooviruumis (Pärnu mnt. 154) näituse "idle time disquiet". Kell 18:30 järgneb vestlus kunstnikuga.

"Ma ei teadnud, et pidev kerge rahulolematusetunne ongi igavus. /.../ Igavus otsekui uimastas meid kõiki. Tema eest oli võimatu põgeneda, et pääseda lakkamatust huugamisest ja virvendusest."

-Marlen Haushofer "Üksinda maailmas"

Jõudeaega seostatakse ootamisega ning sellega, kui miski (enamasti masinavärk, kuid ka aeg ise) on kasutusvalmis, kuid mitte kasutusel. On piisavalt aega, mida potentsiaalselt millekski kasutada, samas muudab otsese eesmärgi puudumine selle võimatuks, tuues endaga kaasa vaid ärevust ja otsustusvõimetust. Tegevusetus tekitab omakorda igavust.

See on närviline igavus: sammumine, ringi lonkimine, nihelemine, aja viitmine ainult selle mööda saatmiseks, mõtetud liigutused ning nende kordused, ootus, et midagi tundmatut algaks, rahulolematus ning teadmatus, mida endaga peale hakata. Ergastuvad valgustite virvendused ning elektrisumin, kuid midagi muud kasutamata hetkest ei sünni. Selle eest põgenedes ning seda vältides tekivad rahutud jõudehetked, kus sihipäratu liikumine või ringilonkimine toimib esmaabina igavusest pääsemiseks.

Kristin Reiman (1992) õpib Eesti Kunstiakadeemia installatsiooni ja skulptuuri osakonnas, on viibinud vahetusõpingutel Antwerpeni Kuninglikus Kunstiakadeemias ja olnud praktikal Eesti paviljonis 56. Veneetsia Biennaalil. Alates aastast 2012 on ta aktiivselt osalenud näitustel nii Eestis kui ka välismaal, sealhulgas Leedus ja Belgias.. 

Lisainfo: http://reiman.tk/

Näitus jääb avatuks kuni 17. jaanuarini
Lahtiolekuajad: iga päev 13:00 - 18:00
Aadress: Pärnu mnt 154

www.rundumspace.com
rundumspace@gmail.com----------------------------

On Tuesday, 12 January at 18:00 Kristin Reiman will open her exhibition in the Rehearsal Space series at Rundum artist-run space (Pärnu mnt. 154). Artist talk will follow at 18:30.

"Only I didn't know that the constant mild unease was boredom. /.../ We were all thoroughly numbed by boredom. There was nothing we could do to escape it, with its uninterrupted droning and flickering." 

- Marlen Haushofer "The Wall"

Idle time is the time associated with waiting, or when something - like a piece of machinery, or even time itself - is not being used while it could be. The amount of free time could be used for anything, yet the potential is so vast it generates anxiousness and every possibility seems distant. One ends up doing nothing and falling into boredom. 

The boredom, however, is a nervous boredom: pacing, loitering, fidgeting, passing time just to pass time, pointless movements and the repetition of them, waiting for something to start while not aware of what it is, feeling unsatisfied and not knowing what to do. The momentum of movement is kept in order to occupy oneself and hide the uneasiness of the lack of purpose. When still, every small movement, like the flickering of lights or humming of electricity, becomes induced, driving one disquiet to escape it.

Kristin Reiman (1992) is studying in the Installation and Sculpture department of the Estonian Academy of Arts, has been on exchange studies in Antwerpen Royal Academy or Arts and completed a traineeship in the Estonian Pavilion in the 56th Venice Biennale. Since 2012, Reiman has actively exhibited her work in Estonia and abroad, including Lithuania and Belgium.

More info: http://reiman.tk/

Exhibition will stay open til 17. January
Opening hours: every day 13:00 - 18:00
Address: Pärnu mnt 154

www.rundumspace.com
rundumspace@gmail.com

Built with Berta.me