Rundum Artist-Run Space

Vestlus kunstnikuga, moderaator: Siim Preiman / artist talk:

Pressiteade:


Rundum Prooviruum: Marion Rogers'i kuraatorinäitus „Tere tulemast koju!”.
Avamine E 21.04 kell 18:00.

Installatsiooni “Tere tulemast koju!“ külastus on võrreldav sisse põikamisega kellegi elutuppa. Tegu võib olla kuraatori enda koduga, kust ta inspiratsiooni ammutab, samuti aga ka iga külastaja enda potentsiaalse kunstiteoseid täis pesaga. Kuraatori nägemuses toimib kodutunne meediumina, mis aitab luua kontakti kunstiga ning pakub alternatiivi ebamugavale galeriikülastusele.

Osalevad kunstnikud:
Fannie Faivre (FR)
Edith Karlson
Fred Kotkas
Kristel Kuslapuu
Kulla Laas
Carmen Lansberg
Anna Litvinova
Karl-Erik Talvet

Prantslanna Marion Rogers (1984) elab ja töötab praegu Tallinnas. Olles elanud järgemööda Pariisis ja Berliinis, on ta kunstimaailma sisenenud ilma põhjalikuma selgituse ja taustata. Kultuurivahenduse iseseisvad õpingud on tal aidanud leida oma mõtetele struktuuri, samas mõjus Berliinis veedetud aeg aga ka tõukena kõigi nende veendumuste ümber lükkamiseks. Lõpuks on toimunud vabanemine, mõistmine, et tema enda arvamus on see, mis loeb. Selle kõrval hägustuvad kõik teooriad.

“Esiteks: minu idee sai alguse probleemist, mis puudutab kunstitarbijat ning temani jõudmise viise. Huvi keskmes pole aga niivõrd regulaarsed näitusekülastajad kui see osa ühiskonnast, kelle jaoks kunsti tarbimise kontseptsioon on võõras. Kuidas kohandada diskursust nii, et ka neid arutellu kaasata? Kuidas muuta kunstinäitus “turvalisemaks” paigaks?

Teiseks: Pariisi Biennaali ametlikult kodulehelt leitava statistika järgi (vt allolevat tabelit) toodetakse Euroopas ühes päevas 314 335 kunstiteost. Ligipääs suurele osale teostest on aga tagatud vähestele ja see pole tingitud mitte niivõrd teoste hinnast kuivõrd kõrgest väärtusest, mida neile omistame – väärtus, mis muudab tööd puutumatuteks, elukaugeteks.

Kolmandaks: püüdes leida sujuvamat viisi kunstiteoste levitamiseks, soovin ma ühtlasi katsetada võimalusega tutvustada neid suuremale arvule (et mitte öelda kõigile) inimestele. Installatsioon on seega ka ettepanek reeglite rikkumiseks: kuidas võiks minu kodust saada loomulik “elupaik” ka mõnele kunstiteosele, ilma viimast rikkumata?”
Marion Rogers

Tänud:
Rundumile, kes andis mulle võimaluse korraldada minu esimene kuraatorinäitus. Aitäh Kullale, kellega on toimunud pikk ideedevahetus ning kes oli alati olemas ja küsimuste korral nõu andmas. Suured tänud Anna, Fannie, Fred, Edith, Karl-Erik, Anastasia, Carmen, Kristel ja Kulla, kes tulid minu projektiga kaasa. Aitäh Siimule, kes nõustus avamisel vestlust juhtima. Aitäh Tiiu, Kris ja Tõnu. Aitäh Karlile tema abi ja tööriistade eest.

Näitus jääb avatuks kuni 27.04. Lahtiolekuajad 12:00 - 18:00.

Lisainfo:
marionbuburogers@gmail.com---------------------------------------------------------------------------------------

Press release

Rundum Rehearsal Space: Curatorial exhibition "Welcome home!" by Marion Rogers.
Opening on April 21st, 18:00.

Visiting the installation „Welcome home!” is like visiting someone’s home. The home of the curator, inviting you to discover his universe of inspiration or your own potential home, surrounded by works of art. The curator proposes the experience of home as a potential way to meet art, as an alternative to the usual non-comfortable feeling of visiting a gallery.

Participating artists:
Fannie Faivre (FR)
Edith Karlson
Fred Kotkas
Kristel Kuslapuu
Kulla Laas
Carmen Lansberg
Anna Litvinova
Karl-Erik Talvet

Marion Rogers (b 1984, France) is currently living and working in Tallinn. Having lived successively in Paris and in Berlin, she has been introduced into the art world without explanation, background of any kind. Independent studies in cultural mediation helped her to gain some structure for her thinking. Berlin was a wonderful place where to build up one’s beliefs but also to break them. And finally she broke free, as she understood that her own judgement was what is important. This is what makes all the theory look lame next to it.

„Point one: I have been thinking about the installation/exhibition starting from the problem of the public and the ways of reaching the public. Not the exhibition goers who are already there but the ones who don’t recognize themselves in the concepts. How to adapt the discourse to include the public in these discussions? How to turn the exhibition into a safer place?

Point two: According to the statistics of the website of Biennale de Paris (see below), the number of works of art produced per day in Europe is 314 335. And only a small amount of people gets close to some of them - not only because of the high prices but because of the high value we attach to those works. A value that makes them untouchable, distanced from life.

Point three: In his research for a more fluid circulation of works of art, the curator aims to open the possibilities to meet works of art to a wide range of people (not to say everybody). The installation will also be a proposal for breaking rules and finding new ways to host a work of art, without ruining it.“
Marion Rogers

Thanks:
to Rundum for giving me the opportunity to organize my first exhibition as a curator. Thanks to Kulla with whom I have exchanged a lot of ideas and who was always available for any kind of questions or suggestions. Many thanks to Anna, Fannie, Fred, Edith, Karl-Erik, Anastasia, Carmen, Kristel and Kulla who followed me on this project. Thanks to Siim in advance for leading the conversation. Thanks to Tiiu, Kris and Tõnu. Thanks to Karl for his help and tools.

The exhibition will remain open until April 27th. Opening hours 12:00 to 18:00.

Additional information:
marionbuburogers@gmail.com

Built with Berta.me