Rundum Artist-Run Space

f: Kristina Õllek

f: Kristina Õllek

 • 1

  f: Kristina Õllek

 • 2
 • 3

  f: Kristina Õllek

 • 4

  f: Kristina Õllek

 • 5

  f: Kristina Õllek

 • 6

  f: Kristina Õllek

 • 7

  f: Kristina Õllek

 • 8

  f: Kristina Õllek

 • 9

  f: Kristina Õllek

 • 10

  f: Kristina Õllek

 • 11

  f: Kristina Õllek

Kolmapäeval, 4. märtsil kell 18 avab Rundumi (Väike-Karja 5, Tallinn) prooviruumis oma näituse Solveig Lønseth (NO). Kell 19 järgneb vestlus kunstnikuga.Olen viimaste aastate jooksul tegelenud suhteliselt nomaadliku stuudio situatsiooniga. Regulaarne kolimine erinevate stuudiopindade vahel on juhtinud minu huvi ruumiliste struktuuride vastu ja need on omakorda mõjutanud minu kunstipraktikat. Arhitektuursed väljakutsed, nii stuudio- kui ka näitusepinnal, on minu tööd konstruktiivselt mõjutanud. Iga ruum, kuhu sisenen, tekitab minus teatud viisil rahulolematust, ja sellest algab minu koostöö ruumiga. Kaasates ruumilisi elemente või lähenedes ruumile mõnel teisel viisil, tahan ma selgitada kummastavat ja laiendada iga spetsiifilise ruumi puhul esile tulevaid piiravaid aspekte.

Arvan, et minu praktika ja selle arendamise puhul on väga ajakohane näidata mu teoseid just Rundumi prooviruumi tingimuste juures.. Asukoht (Väike-Karja tn 5), mille näituse ajaks kasutada saime ja kus varasemalt asus kotipood Trendy Bags & Accessories, on uus nii mulle kui ka Rundumile. Ma olen otsustanud säilitada logo aknal ja kasutada seda oma näituse alguspunktina; kuna ma pole ise veel ruumis viibinudki, otsustasin läheneda sellele nime ja loo kaudu. Ma ootan väga võimalust kogeda ja teha koostööd antud ruumiga.Solveig Lønseth (s. 1986, Norras) elab ja töötab Oslos. Viimaste aastate jooksul on ta eksponeerinud oma töid Saksamaal, Rootsis, Taanis ning lisaks on tal olnud mitmeid näitusi ja projekte Norras. Näitus TRENDY BAGS on tema esimene isikunäitus Tallinnas.

Lähitulevikus on ta esindatud grupinäitusel Helsingis ja osaleb suuremas näituseprojektis Hamburger Bahnhofis, Berliinis. Sel kevadel, mai 2015  lõpetab ta magistrantuuri Oslo Rahvuslikus Kunstiakadeemias, mille lõputööd ta tutvustab näituse TRENDY BAGS avamisele järgnevas vestluses kunstnikuga.

 

Lisainfo: www.solveiglonseth.comNäitus on avatud vaid neli päeva, kuni 07.03.2015.

Lahtiolekuajad: neljapäev-laupäev, 15:00-19:00.

Aadress: Väike-Karja tn 5, Tallinn

Täname G&T Aarma Maja Väike-Karja 5 pinna ajutiselt Rundumile kasutada andmise eest!

 Rohkem informatsiooni: www.solveiglonseth.com

--------------------------------------

On Wednesday, the 4th of March at 6 p.m. Solveig Lønseth (NO) will be opening her exhibition at the Rundum Rehearsal Space series at Rundum artist-run space (Väike-Karja 5, Tallinn). Presentation and discussion with the artist will follow at 7pm.Throughout the last years I have been dealing with a relatively nomadic studio situation. Moving between studios on a regular basis has led me to an interest in spatial structures and the impact those structures have for my artistic practice. Architectural challenges in both the studio and exhibition spaces have constructively influenced my work. In every room I enter, I either settle or sense a form for dissatisfaction. From that point I have to collaborate with the space. By incorporating spatial elements or by approaching the space in another way, I want to clarify the peculiarities and expand the restraining aspects in each specific space.

I find it very relevant and as a further development for my practice to do a show under the conditions of Rundum’s Rehearsal Space. The location (Väike-Karja tn 5, Vanalinn) we got for this show, and where previously a bag shop called Trendy Bags & Accessories was located, is as new to Rundum as for me. I have decided to keep the window logo and have used this as a starting point for the show; approaching the location by its name and a story since I haven’t seen the space for real yet. I really look forward to experience - and collaborate with the space!Solveig Lønseth (born 1986, NO) lives and works in Oslo, Norway. During the last couple of years, she has been exhibited in Germany, Sweden, Denmark amongst several shows and projects in Norway. The show TRENDY BAGS is her first exhibition in Tallinn. In the nearest future she is represented in a group show in Helsinki and takes part in a bigger show at Hamburger Bahnhof, Berlin. She will be graduating with a MA degree from Oslo National Academy of Fine art in May 2015. She will present her graduation project during her artist talk at the opening of TRENDY BAGS.

For more information www.solveiglonseth.com

The exhibition will remain open only for 4 days: until 7 March, Th-Sun 3pm-7pm at Väike-Karja 5, Tallinn.

We thank G&T Aarma Maja for having temporarily provided us with the Väike-Karja 5 exhibition space!

Built with Berta.me