Rundum Artist-Run Space

Neljapäeval, 28. novembril kell 18 avatakse Rundumi Showcase #1. Viktor Gurovi linnaruumi ja tänavakunstiga suhestuv projekt „5 aastat kirjutamise mustrit“ leiab aset Balti jaama lähedasel alal - läbikäidavas, kuid samas ka hüljatud kohas. Showcase #1 asukoha täpsed koordinaadid on: 59.441723, 24.740795.

Showcase on Rundumi poolt kunstnike kasutusse antud vitriinkapist näitusepind, mis liigub ringi nii asukoha kui ka vastutava kunstniku mõttes. Varem Tšehhi kunstirühmitusele PAS (Production of Contemporary Activities) kuulunud kapp toimib alternatiivse projektipinnana, mis pakub võimalust katsetada teistsuguste kunsti eksponeerimise viisidega, suhestudes erinevate sotsiaalsete keskkondade ning avaliku ruumi hõivamise temaatikaga. Showcase’i programm on justkui 5 inimese vahel moodustuv ahel, mis antakse käest kätte. Esimese kunstniku kutsub Rundum oma tööd esitlema, kuid sealt edasi palutakse kunstnikul leida järgmine loovisik, kes soovib Showcase'i kasutada ja tema omakorda uue, kuni lõpuks on kokku 5 inimest, kes on eksponeerinud Showcase'is oma loomingut. Rundum võtab pärast seda ahelat taas Showcase'i oma valdusesse ja kutsub uue kunstniku, tekitades uue ringluse. Kõik kunstnikud valivad ise ka koha, kuhu oma projekt linnaruumis paigutada.

Viktor Gurov õpib Eesti Kunstiakadeemias graafilise disaini erialal ja töötab ka vabakutselise disainerina. Õppimise kõrvalt tegeleb ta aktiivselt ühiskonna poolt unarusse jäetud kohtade uurimise ja dokumenteerimisega. Samuti on ta juba üle kümne aasta huvitunud tänavakunstist ning hiljuti osalenud mitmetel grupinäitustel Eestis ja välismaal.

Showcase #1 jääb oma asukohta 19. detsembrini, seejärel antakse vitriinkapp üle uuele kunstnikule, kes jaanuari alguses juba uues kohas uue projekti avab.


---

On Thursday, the 28th of November at 6 p.m. Rundum will open it’s Showcase  #1 !

Viktor Gurov’s urban and street art related project „5 years of writing pattern“ will take place close to the Baltic Station -  in a through-pass but yet abandoned place. The exact coordinates of Showcase  #1 are 59.441723, 24.740795.

Viktor Gurov studies graphic design at the Estonian Academy of Arts and also works as a freelance designer. Alongside the studies he’s actively engaged in exploring and documenting places neglected by the society. He has also been interested in street art for over ten years and recently participated in several group exhibitions in Estonia and abroad.

Showcase  #1 will stay in its location until the 19th of December, and is then handed over to another artist, who presents a new project in a new site in the beginning of January.

 

Built with Berta.me