Rundum Artist-Run Space

Rundum Showcase #10: Annika KangurLaupäeval, 25. aprillil kell 16.00 avab asukohal Paljassaare Linnuvaatlustorn nr.2 (koordinaadid 59.480695, 24.711116) Showcase #10 Annika Kangur. Näitus jääb avatuks 18. maini.

“Rundum Showcase #10 on Paljassaare poolsaare ajalis-ruumiline interpretatsioon, mis võtab kokku antud keskkonnas ligi 16 aasta jooksul kogunenud mälufragmendid. Siiski on projekti peamine eesmärk pakkuda võimalust tulla tutvuma piirkonnaga ja soovi korral oma kogemust teistega jagama.

Ruum ei ole lihtsalt füüsilisi parameetreid kirjeldav ja seletav keskkond, vaid iga inimese isiklik tõlgendus sellest. Viisid, kuidas me seda tajume ja emotsioonid, mida see meis tekitab, on erinevad. Ruumi, kui terviku moodustavad lõputu hulk personaalseid tähendusi ning tõlgendusi lineaarselt kulgevatel ajahetkedel. Igalühel meil on oma lugu sellest ruumist rääkida, mäletada. See on/oli isiklik, see on/oli paljastav, see on/oli Paljassaare.” 
Annika Kangur

Annika Kangur õpib hetkel Eesti Kunstiakadeemia magistrantuuris tekstiilidisaini erialal. Varasemalt on ta lõpetanud Tallinna Ülikooli käsitöö ning Tartu Ülikooli geograafia erialad. Oma loomingulises tegevuses keskendub ta oma varasemate kogemuste ja teadmiste ühenduskohtade leidmisele.

Showcase on Rundumi poolt kunstnike kasutusse antud vitriinkapist näitusepind, mis liigub ringi nii asukoha kui ka vastutava kunstniku mõttes. Varem Tšehhi kunstirühmitusele PAS (Production of Contemporary Activities) kuulunud idee kapist, mis toimib alternatiivse projektipinnana, pakub võimalust katsetada teistsuguste kunsti eksponeerimise viisidega, suhestudes erinevate sotsiaalsete keskkondade ning avaliku ruumi hõivamise temaatikaga. Showcase’i programm on justkui 5 inimese vahel moodustuv ahel, mis antakse käest kätte. Esimese kunstniku kutsub Rundum oma tööd esitlema, kuid sealt edasi palutakse kunstnikul leida järgmine loovisik, kes soovib Showcase'i kasutada ja tema omakorda uue, kuni lõpuks on kokku 5 inimest, kes on eksponeerinud Showcase'is oma loomingut. Rundum võtab pärast seda ahelat taas Showcase'i oma valdusesse ja kutsub uue kunstniku, tekitades uue ringluse. Kõik kunstnikud valivad ise ka koha, kuhu oma projekt linnaruumis paigutada.
Showcase #10 on viimane senisel toimimisloogikal põhinev vitriinkapi näitus, järgmisel hooajal jätkab Showcase uuel viisil. 

Lisainfo:
http://annikakangur.wix.com/portfolio
www.rundumspace.com
www.facebook.com/rundumspace 

------------------------------------------------------------------------------


On Saturday, the 25th of April at 4pm Annika Kangur will open Showcase #10. The exhibition is located next to the Paljassaare Bird Observation Tower no. 2 (coordinates 59.480695, 24.711116) and will be open until the 18th of May.

“Rundum Showcase #10 is a spatial-temporal interpretation of Paljassaare that summarizes fragments of memory, which have accumulated there during the last nearly 16 years. However, the main objective of the project is to offer an opportunity to come and make acquaintance with the area and, if desired, to share the experience with others.

Space is not just an environment that describes or explains the physical parameters but also each person’s personal interpretation of it. 

Space does not only entail the the physical parameters of various environments, but also the subjective interpretations of individual people. The ways in which we perceive space are different, as are the emotions invoked. Space, as a whole, is formed by an infinite number of personal meanings and interpretations subjugated to a temporal axis. Every one of us has a story to tell, a memory of this room. It is/was personal, it is/was revealing, it is/was Paljassaare.” 
Annika Kangur

Annika Kangur is currently studying textile design (MA) at the Estonian Academy of Arts. 
Previously, she has graduated from Tallinn University (crafts) and the University of Tartu (geography). In her artistic approach she focuses on finding links with her previous experiences and knowledge.

Showcase is an exhibition space in a display-case style of a box. It’s mobile and flexible both in terms of location and the participating artists. Via the Showcase Rundum actively relates to various public places both in Tallinn and Estonia in general. The idea of Showcase previously belonged to the Czech artist grouping PAS (Production of Contemporary Activities), who used a case as an alternative project space that offered artists a possibility to try out different ways of exhibiting art, to relate to various social environments, and to work with the topic of occupying public space. Rundum is responsible for the communication, documentation and management of the Showcase. In other respects, however, the responsibility falls upon the exhibiting artist. Showcase’s programme is like a chain reaction in which five people pass the Showcase forward from one to another. The first artist to present his/her work is invited by Rundum. Beyond that, each of the artists is asked to find the next presenting artist themselves, until there has been a total of five people, and it is again Rundum’s turn to decide on the next artist to start a new creative cycle. Showcase #10 is the last exhibition that functions on this logic, next season the Showcase will continue in a new way. 

More information:
http://annikakangur.wix.com/portfolio
www.rundumspace.com
www.facebook.com/rundumspace

Built with Berta.me