Rundum Artist-Run Space

Neljapäeval, 16. jaanuaril kell 18 avab Ahti Sepsivart Rundumi Showcase #2. Teos „Portaal“ asub Suva sukavabriku ees, aadressil Kotzebue 1, Tallinnas. 

Showcase’i vitriinkappi asetatud teos on ulmehõnguline pilguheit minevikku. See kujutab aadressil Kotzebue 1 asuvat hoonet mitte kui tavalist maja, vaid kui kosmilist objekti, mis toimis kunagi kui portaal teise maailma. Tänaseks on hoone oma senise funktsiooni kaotanud, loodud teos aga üritab seda taasluua.

Ahti Sepsivart õpib Tallinna Tehnikakõrgkoolis rakendusarhitekuuri ja töötab samal erialal. Ta on aktiivne ka kunsti, disaini ja grafiti vallas. On osalenud grupinäitustel, kujundanud plakateid, võtnud osa nii kunsti kui ka arhitektuuri konkurssidest ja projektidest. Samuti on ta olnud tegev füüsilise teatri vallas.

Showcase #2 jääb avatuks 9. veebruarini.


Lisainfo:

www.sebahtian.blogspot.com

---

On Thursday, the 16th of January at 6 p.m. Ahti Sepsivart will open the Showcase #2. The work “Portal” is located in front of the Suva sock fabric, 1 Kotzebue Street, Tallinn.

 

The work placed into the Showcase is a fiction-like view of the past. It represents the house on 1 Kotžebue Street not as a normal house, but as a cosmic object, which used to act as a portal to another world. Today, the building has lost its former function, but “Portal” tries to re-create it.

 

Ahti Sepsivart studies applied architecture at the õpib Tallinn Technical University and works in the same field. He is also active in the arts, design and graffiti scene. He has participated in group exhibitions, designed posters, taken part in both art and architecture competitions and projects. He’s also been active in the field of physical theater.


Showcase #2 will stay open until the 9th of February.

More information:
www.sebahtian.blogspot.com

Built with Berta.me