Rundum Artist-Run Space

Esmaspäeval, 25. veebruaril liigub Rundumi Showcase esmakordselt Tallinnast välja ning kell 10.05 avab Ott Pilipenko oma kuraatoriprojekti Turba Gümnaasiumis. Showcase #3 täpne asukoht on Tööstuse 12, Turba, Nissi vald, Harju Maakond ning koordinaadid 59.082271,24.242984. Projekti saab Turba Gümnaasiumis näha 16. märtsini.

Ott Pilipenko kuraatoriprojekt: "EKA galerii Turba Gümnaasiumis"
Ühte keskmise suurusega maakooli ilmus ühel hommikul kapp. Lausa tsanstsendentaalne kapp: hõljus maast umbes nii meetrikõrgusel. Hoidis küll jõledasti seina ligi, ent polnud ka üleliia tagasihoidlik, näitas täitsa vabalt kätte ära, mida põues peitis. Õpilased kogunesid kapi ette uudistama, et mis värk on, kust tuleb ja mis põhjusel. Kapp sättis ennast mõnusasti jutuvestja rolli, tõmbas hinged õhku täis ning rääkis. Jupikaupa, iga päev natuke. Ta rääkis ühest teisest koolist. Too teine kool polnud väga kaugel esimesest koolist, kuhu kapp oli läinud enda lugu rääkima. Esimese kooli õpilastel oli võimalus minna teise kooli õppima. Mitte kohe ja mitte koolikonkurentsile õhutades. Just sellest oligi kapp tulnud neile rääkima. Kapp oli õigupoolest mediaator, mille kaudu teise kooli õpilased enda sõnumeid maakooli läkitasid. Nende kõige suurem sõnum oli: tulge meie asemele ja läkitage sõnumeid kogu maailma!
Laialipillutatud Eesti Kunstiakadeemia pillutab end edasi. Seekord linnast välja, sinna, kus teda *** regionaalp******a tõttu veel enam vaja läheb. EKA Galerii avatakse Turba Gümnaasiumis, Rundumi Showcase'is. Selle sisu täidavad Eesti Kunstiakadeemia Vabade Kunstide üliõpilased graafikameister Ott Pilipenko eestvedamisel. Ajutise galerii eesmärk on näidata Kunstiakadeemia igapäevase õppetöö tulemusi, tutvustada käesolevaid tehnikatrende ja valgustada kaasaegse kunsti mõistmise meetodeid.
Ott Pilipenko

Ott Pilipenko on vabade kunstide taustaga „insenäär“. Asus värskelt tööle Eesti Kunstiakadeemia graafikameistrina. Hetkel on tema huviorbiidis rulade ehitamine ja videomängude meisterdamine.

Showcase #3, Ott Pilipenko kureeritud näitusel osalevad kunstnikud: 

Eva Lotta Künnap
Priit Kirotar
Teele Kumm
Henrik Rakitin
Ian Simon Märjama
Mairi Mölder
Robin Nõgisto
Elise Tragel
Taavi Villak
Emeric Weber

---

On Monday, the 25th of February Rundum Showcase moves out from Tallinn from the first time and at 10:05 a.m.  Ott Pilipenko opens his curatorial project in Turba Gymnasium. The exact location of Showcase #3 is 12 Tööstuse Street, Turba, Nissi Parish, Harju County and the coordinates are 59.082271,24.242984. The project is open for viewing until the 16th of March.

 

Ott Pilipenko curatorial project: "Estonian Academy of Art’s gallery in the Turba Gymnasium"

One morning a case appeared to a medium-sized country school. A closet even transcendental: floating few meters above the ground. It kept very near the well, but wasn’t still exceedingly modest and showed quite freely what was hidden inside. Students gathered around the case to see what’s going on, where it comes and for what reason. The case set itself comfortably into the role of a storyteller, filled itself with air and talked. Bit by bit, a little every day. He talked about another school. This other school was not very far from the one the case had gone to tell its story. The students from the first school had the opportunity to go to study in the other school. Not right away and not encouraging the school competition. That’s what the case came to speak about. The case was more like a mediator, through which the students from the second school sent their messages to the country school. Their biggest message was: come take our places and send messages to the whole world!

Scattered Estonian Academy of Arts scatters itself. This time out of the city, where its even more needed due to the regional p******s. Estonian Academy of Art’s gallery will this time be opened in Turba Gymnasium, in the Rundum Showcase. It will be filled by the Estonian Academy of Arts’ Fine Arts students who work under the guidance of Ott Pilipenko, the master in printmaking. The purpose of the temporary gallery is to show the results of everyday teaching in the Estonian Academy of Arts, to introduce present trends in techniques and enlighten the methods of understanding contemporary art.

Ott Pilipenko is an engineer with the background in fine arts. Just started his work as the master in printmaking at the Estonian Academy of Arts. At the moment he’s interested in building skateboards and constructing video games.

Showcase  #3 is  curatorial project by Ott Pilipenko with the following artists:

Eva Lotta Künnap
Priit Kirotar
Teele Kumm
Henrik Rakitin
Ian Simon Märjama
Mairi Mölder
Robin Nõgisto
Elise Tragel
Taavi Villak
Emeric Weber

 

Built with Berta.me