Rundum Artist-Run Space

HARITUD PREILI, HEA TUNNISTUSEGA, OTSIB KOHTA KASSASSE

“27. märtsil 2014 a. kell 18 awatakse Kalarannas üks isewärki kuulutuse tahvel ning parajasti käimasolevad paigaldamise tööd liiguwad täielise eduga. Mainitud kawatsus tuli aga tollest, et taolisi teatiste pindu mitte igal pool ja tarwilikus koguses pole. Iseäranis lusti võib ta pakkuda aga algawal supluse perioodil nendele, keda rannas jahe tuul weel wette minna ei luba.”

Showcase´i vitriinkapp sisaldab endas meenutusi möödujatele, jalutajatele, suplejatele ja mitte ainult. Need on ajast, mil Kalarand viimati inimestele aktiivseks kohtumispaigaks võis olla.

Sander Põldsaar on EKA stsenograafia magistrantuuri lõpetanud lavastuskunstnik, kes tegutseb ka õppejõuna, tegeleb muusikaga ning on olnud heliloojaks mitmetele lühifilmidele ja teatrilavastusele. Sealjuures töötab animaatori ning videotöötlejana. 

Sander Põldsaar

Showcase #4 jääb avatuks 30. aprillini.

---

AN EDUCATED LADY, WITH A CERTIFICATE, LOOKS FOR A PLACE IN THE CASH REGISTER

  “27. märtsil 2014 a. kell 18 awatakse Kalarannas üks isewärki kuulutuse tahvel ning parajasti käimasolevad paigaldamise tööd liiguwad täielise eduga. Mainitud kawatsus tuli aga tollest, et taolisi teatiste pindu mitte igal pool ja tarwilikus koguses pole.  Iseäranis lusti võib ta pakkuda aga algawal supluse perioodil nendele, keda rannas jahe tuul weel wette minna ei luba.”

The showcase includes recollections of passers-by, walkers, bathers and not only. They are from the time when the Kalarand seaside may have last been an active gathering place for people.

Sander Põldsaar is an Estonian Academy of Arts’ scenography MA graduate and a stage artist, who works as a lecturer and has been involved in composing music for several short films and theater productions. At the same time he also works with animation and video.

Sander Põldsaar

Showcase #4 will remain open until the 30th of April.

Built with Berta.me