Rundum Artist-Run Space

Pressiteade


Olete oodatud Rundum Showcase: Manifesta avamisele reedel, 27. juunil kell 19 
Taiga loomelinnaku välisfassaadil, 2 Moshkov Pereulok, Peterburi.

Rundum artist-run space esitleb Manifesta 10 paralleelprogrammi raames oma Showcase´i kontseptsiooni, avades viis isikunäitust Peterburi linnaruumis. Kunstnikeks on Rundumi eestvedajad Mari-Leen Kiipli, Kulla Laas, Aap Tepper, Mari Volens ja Kristina Õllek. 

Showcase’i formaat lubab mängida alternatiivsemate kunsti eksponeerimise viisidega ning väljuda galerii- või muuseumikesksest näituseformaadist, mis haakub ka selle aasta Manifesta biennaali teemaga. Rundum Showcase: Manifesta lähtub Manifesta 10 spetsiifilisest kontekstist, asukohaga Peterburi linnas, tõstatades küsimusi nii muuseumi ja näituseruumide endi, kui ka klassikalise ja kaasaegse kunsti suhestumiste teemadel. 

Showcase on Rundumi poolt kunstnike kasutusse antud vitriinkapist näitusepind, mis on seni liikunud Eestis ringi nii asukoha kui ka vastutava kunstniku mõttes (alates 2013. aasta novembrist on Showcase’is oma töid eksponeerinud Viktor Gurov, Ahti Sepsivart, Ott Pilipenko, Sander Põldsaar ja Kristel Maamägi). Varem Tšehhi kunstirühmitusele PAS (Production of Contemporary Activities) kuulunud kapp toimib alternatiivse projektipinnana, mis pakub võimalust katsetada teistsuguste kunsti eksponeerimise viisidega, suhestudes erinevate sotsiaalsete keskkondade ning avaliku ruumi hõivamise temaatikaga. Manifesta 10 paralleelprogramis osalemiseks valmis viis uut Showcase’i, mille projekteeris Sander Paljak. 

Rundum Showcase: Manifesta jääb avatuks 28. juulini.

Näitust toetab: Eesti Kultuuriministeerium


Rundum tänab: Eesti Kultuuriministeerium, Maria-Kristiina Soomre, Taiga, Mark Kalinin, Vika Ryskina, Eesti Kunstiakadeemia Fotograafia osakond, Marco Laimre, Laura Toots, Sander Paljak, Anastassia Dratšova, Kert Viiart, Carl-Robert Kagge, Maarin Mürk, Karel Koplimets, Jaagup Irve, Toomas Volens. 


Lisainfo:
http://www.paralleleventsm10.ru/

///

Press release

You are kindly invited to the opening of Rundum Showcase: Manifesta on Friday June 27th, 19:00 in Taiga Space, 2 Moshkov Pereulok, Saint Petersburg.


Rundum Artist-Run Space presents in the Parallel program of Manifesta 10 its conception of Rundum’s Showcases, opening thereby five exhibitions in the city of Saint Petersburg. The authors of these site and context specific works are Rundum’s founders, artists Mari-Leen Kiipli, Kulla Laas, Aap Tepper, Mari Volens and Kristina Õllek. 

The Showcase offers a possibility to relate to different site’s in the public space and allows more exposure outside the traditional gallery/museum format. Rundum Showcase: Manifesta takes as its starting point the specific context of Manifesta 10 and it's theme which is questioning the notion of the museum and exhibition space itself, as well as the relation between classical and contemporary art. 

Rundum’s Showcase is a mobile display-case style of a box, that has till now circled around Estonia between artists who choose the location and take the responsibility for the exhibition space (since November 2013 the works of Viktor Gurov, Ahti Sepsivart, Ott Pilipenko, Sander Põldsaar and Kristel Maamägi have been shown). The Showcase previously belonged to the Czech artist grouping PAS (Production of Contemporary Activities), who used it to try out different ways of exhibiting art, to relate to various social environments, and to work with the topic of occupying public space. For the Parallel Program of Manifesta 10 five new Showcases were made, designed by Sander Paljak. 


Rundum Showcase: Manifesta will remain open until July 28th. 

The exhibition is financed by the Estonian Ministry of Culture.

Rundum thanks: Estonian Ministry of Culture, Maria-Kristiina Soomre, Taiga, Mark Kalinin, Vika Ryskina, Estonian Academy of Arts Photography Department, Marco Laimre, Laura Toots, Sander Paljak, Anastassia Dratšova, Kert Viiart, Carl-Robert Kagge, Maarin Mürk, Karel Koplimets, Jaagup Irve, Toomas Volens. 


Additional information:
http://www.paralleleventsm10.ru/

Built with Berta.me